Norrbotten privatiserar minst

Tio procent av kommunernas driftsentreprenader läggs ut på privata företag i landet. I Norrbotten är andelen bara några procent medan Stockholm toppar med 20 procent privatiserat.

Kommuner och landsting lägger ut alltmer verksamhet på privata företag. Men förra året låg andelen driftsentreprenader som gick till privata företag fortfarande under tio procent. Det konstaterar organisationen Svenskt Näringsliv i sin årliga rapport om konkurrensfrågor.


I botten av privatiseringsligan ligger Norrbotten med bara några procent i andel för de privata driftsentreprenaderna inom kommuner och landsting.


Utvecklingen har nått längst i Stockholmsregionen med närmare 20 procent privatiserat.