Nöjesparken Skeer kan bli energicentrum

Idag besökte representanter från Stiftelsen Skeer i Orsa Region Dalarna för att informera om planerna på att utveckla den gamla folkparken och förhoppningsvis så småningom få bidrag därifrån. Planerna är att skapa ett centrum för geologi och energi.

Det har varit dåligt med verksamhet på Skeer de senaste åren, bland annat på grund av att artister nu har blivit så dyra att det inte bär sig längre att anlita de mer namnkunniga dansbanden.


Istället har man nu planer på att skapa ett centrum för geologi och energi. Föreläsningar med svenska och internationella forskare, exkursioner ut i naturen för att undersöka stenar och geologiska fenomen i anslutning till Siljansringen är en del av ideerna för Skeers framtid.


På längre sikt hoppas man också kunna göra skeer och området runt omkring till ett aktivitetscentrum för Orsas barn och ungdomar med till exempel en Mountainbikebana.