Riksgäldskontoret varnar för Premie Invest

Riksgäldskontoret varnar för att köpa premieobligationer genom företaget Premie Invest.

Företaget Premie Invest skickar just nu ut direktreklam för att locka personer att köpa premieobligationer på avbetalning.


Men det blir dubbelt så dyrt att köpa premieobligationerna genom Premie Invest, jämfört med att köpa dem direkt på Stockholmsbörsen.


Den som vill köpa premier på avbetalning kan låna i en bank och använda premierna som säkerhet. Det är både säkrare och billigare menar Riksgäldskontoret.


Redan i september 2002 anmälde Riksgäldskontorer Premie Invest för vilseledande marknadsföring, men något beslut har ännu inte kommit.