Rennäring hotas på grund av rovdjur

Rennäringen hotas av kollaps på grund av de stora skadorna som svenska rovdjur gör, enligt Svenska Samernas Riksförbund SSR. De har i en studie under det senaste året kommit fram till att nästan var fjärde ren dödas av rovdjur.

– Runt 60 000 renar försvinner årligen, säger Mirja Lindberget på SSR som har gjort studien.

Idag finns 260 000 renar i Sverige.

Samernas riksförbund har gjort intervjuer med alla samebyar i landet och sammanställt det med renantalet och slaktstatistik från sametinget. Enligt Mirja Lindberget hotas nu hela den samiska kulturen av att den svenska rovdjursstammen totalt sett har ökat de senaste åren.

Riksförbundet vill att regeringen höjer ersättningsnivåerna för skadorna som rovdjuren gör på renar.

Förra året fick landets 51 samebyar dela på nästan 60 miljoner kronor för viltskador. Men enligt Mirja Lindberget så räcker inte det på sikt.

– Nej, det finns inga renar att ersätta om några år om rovdjursförlusten fortsätter som den gör, vi behöver reducerade rovdjursstammar.

Resultaten är inte okontroversiella. Förra året kom en professor i renskötsel vid Sveriges lantbruksuniversitet fram till liknande resultat som blev ifrågasatta för att de byggde för mycket på antaganden. Även i dag riktades kritik mot resultaten som redovisades på vargsymposiet i Jämtland.

Christian Pedersen på norska världsnaturfonden, pekar på att man inte undersökt hur till exempel kalvvikten förändrats de senaste åren, till följd av förändrade betesmarker. 

– När den födelseutvecklingen la av och är i dålig kondition var det lättare för rovdjur att döda renar. Man ska alltid se på alternativa förklaringar och det har de inte gjort här, här har de bara sett rovdjur som den enda orsaken, säger Christian Pedersen.

Nils Eklund
nils.eklund@sr.se