Tandemrykrytering lockar poliser

De statliga myndigheterna i länet går samman för att locka till sig personal. Projektet kallas ''tandemrekrytering''.
När exempelvis en ny polis rekryteras ska ett arbete också ordnas åt den medflyttande partnern. Inga-Lena Alm Larsson, personaldirektör på polisen i Jönköpings län, säger till Nyheterna att hon tror att detta kommer göra länet mer attraktivt.