Grekland lyckades sälja statsskuldväxlar

Grekland lyckades idag sälja statskuldväxlar för omkring 1,6 miljarder euro som på kort sikt kan finansiera problemen med landets fortsatt växande skuldberg.

Statsskuldväxlarna som löper på dels sex månader, dels tolv månader och räntan blev något längre än vad de var för i förra veckan. Alltså innan internationella valutafonden, IMF och euroländerna under ett krismöte i helgen kom överens om villkoren för ett finansiellt stöd till Grekland.

Ett paket där euroländerna är beredda att, om det behövs, garantera lån på 30 miljarder euro och valutafonden 15 miljarder euro. Det vill säga motsvarande omkring 450 miljarder kronor som Grekland behöver låna för att rulla sin statskuld under det närmaste året.

Nu blev räntan på de två statskuldsväxlarna under fem procent och därmed runt en halv procentenhet lägre än vad de skulle gällde för en vecka sedan. Men samtidigt är dagens ränta som Grekland betalar långt högre än den som gällde innan skuldkrisen blev akut.

I början av året var sex månadersräntan ungefär 1,4 procent och ettårsräntan 2,2 procent.

Så länge räntorna fortsätter att vara så höga som dagens är det också en avspegling av att aktörerna på finansiella marknaderna tvivlar på att Grekland ska klara sin kris på egen hand och att det bra är tidsfrågan innan det kommer en formella begäran om direkta lån från euroländerna och IMF.

Även med kraftiga besparingar i statsbudgeten blir under skottet stort både i år och nästa år och därmed riskerar räntekostnaderna att bli ännu tyngre att bära än vad de är idag.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se