Momssänkningen på böcker fortsatt effektiv

För två år sedan sänktes momsen på böcker, tidskrifter och noter med mera från 25 till 6 procent.
Tanken var att stimulera en varierad utgivning av kvalitetslitteratur och att öka tillgången till och intresset för litteratur hos alla människor.
Men hur gick det? Idag presenterade Bokpriskommissionen sin fjärde delrapport om effekterna av momssänkningen.