Fortsatt bostadskris för högskolestudenterna

Det behöver byggas fler åretruntbostäder till studenterna.
I dag bor bara 14 procent av studenterna i lägenheter med 12-månaderskontrakt.
Och problemet växer ju mer Högskolan på Gotland växer.
Och det här med att inte veta var man ska ta vägen påsommaren det gör att många studenter mår dåligt eftersom de oroar sig för boendet.
Det berättar studentkårsordförande, Elisabeth Arbin:

De 130 lägenheter som just nu byggs på Allégatan kommer enligt länsstyrelsen att ha 12 månaders hyra.
- Det blir lättare för studenterna på högskolan att hitta boende om bara ett par år.
Det säger Sonia Landin, socialdemokratiskt kommunalråd, som svar på studentkårens kritik när det gäller boendet för studenter.