Skolor röjer elevers identitet

Skolor röjer identiteten på elever som lever med skyddad identitet. Det saknas rutiner för hur de eleverna ska hanteras och i flera fall har deras namn, personnummer och adress skrivits in i databaser i samband med att de får betyg. Hör Johanna Sjöwalls reportage om Susanne och hennes son Johan som hotas av kidnappning. Hör också Skolverkets jurist Ulrika Lindén.