Planeter på väg åt fel håll förbryllar

Astronomer vid Europeiska Sydobservatoriet ESO har hittat planeter som snurrar i "fel" riktning runt sin stjärna. Det krävs en del nytänk för att få deras uppträdande att stämma med den gängse bilden av hur planeter kommer till.

Exoplaneter, alltså planeter som kretsar kring andra stjärnor än vår egen, upptäcker astrnomerna nya hela tiden men igår presenterades några fynd som vållar extra huvudbry:

Planeter som färdas åt "fel" håll runt sin stjärna.

Planeter bildas, tror man allmänt, ur en stoftskiva runt en nybildad stjärna. Stoftskivan roterar åt samma håll som stjärnan och i stort sett i ett plan, utanför stjärnas ekvator. Planeterna fortsätter,  när de väl bildats, åt samma håll och i samma plan.

Men nu har man hittat planeter som inte alls roterar i det här planet – och även några som snurrar i rakt motsatt riktning.

De planeter man har tittat på är så kallade heta jupitrar. De är stora som Jupiter – fast heta och närmare sin stjärna än vad vår Jupiter är. Den beskrivning som fanns om såna handlade om att de bildats långt ute i planetsystemet och sen buffats och knuffats närmare stjärnan. Men i de här fallen måste nånting ha fått dem att dramatiskt byta bana.

Robert Cumming vid Stockholms universitet som också är svensk talesperson för Europeiska Sydobservatoriet ESO, säger att teorin är att något stort och tungt lite längre bort påverkat planeterna. Kanske en grannstjärna ellen en annan planet.

– Tydligen kan det ske utvecklingar i själva planetbanan i växelverkan med de här andra mer avlägsna kropparna, som gör att den kan kastas in till mitten av planetsystemet.

De kan alltså fortfarande ha bildats på det sätt som man förut beskrivit, ur stoftskivan runt stjärnan, men ska fullkomligt ha hamnat ur kurs när den på grund av någon yttre påverkan har kastats in närmare stjärnan, så ur kurs att den går helt åt fel håll?

– Ja precis. De här grejerna kan ha en ganska dramatisk historia.

I en sån utveckling skulle en eventuell jordliknande planet i närheten slungas iväg – så troligen är det ingen idé att leta efter såna i ett sånt här solsystem, konstaterar Alexis Brandeker, också astronom vid Stockholms Universitet.