Även privatanställda ska få meddelarskydd

Regeringen är öppen för att stärka meddelarskyddet så att också anställda i privata bolag ska kunna avslöja missförhållanden utan att riskera sitt arbete. Ett starkare meddelarskydd är en del i arbetet med att återupprätta förtroendet för näringslivet efter alla skandaler, säger näringsminister Leif Pagrotsky.

– Vad händer med anställda som slår larm om saker som inte går rätt till?  Upptäcktsrisken för skumrask ska vara hög och de som medverkar till att slumrask avslöjas ska inte drabbas av repressalier av något slag. Vi är inte övertygade om att skyddet i dag är tillräckligt i praktiken, säger näringsministern.   


Etik och moral diskuteras i tillväxtsamtalen
Etik och moral i näringslivet har blivit en högprioriterad fråga efter bland annat bonusskandalen i Skandia och är en del av tillväxtsamtalen mellan regeringen, branschorganisationen Svenskt näringsliv och fackförbunden.


Näringslivet lider av en förtroendekris, enligt Leif Pagrotsky, och han är kritisk till att Svenskt näringsliv inte kommer med skarpa förslag om hur förtroendet ska återupprättas.


Regeringen å sin sida kommer om ett par månader att ändra i aktiebolagslagen så att bolagsstämman ska få större inflytande och godkänna bonusersättningar till företagsledningen.


Meddelarskyddet stärks
Det kanske viktigaste beskedet på tisdagen var att meddelarskyddet ska stärkas. Fackliga organisationen TCO har länge krävt att meddelarskyddet inte bara ska gälla offentliganställda utan hela näringslivet.


Leif Pagrotsky är öppen för att anställda även privatanställda skyddas från repressalier, utfrysning och annat.


Kommer det att bli en lagändring så att också näringslivet omfattas av meddelarskyddet?


– Det hör till de frågor som vi nu har inlett resonemang om och vi kommer att fortsätta att jobba vidare på detta, säger Leif Pagrotsky.


TCO välkomnar beskedet
TCO:s chefsekonom Roland Spånt välkomnar ett stärkt meddelarskydd för så kallade whistle-blowers, alltså anställda som avslöjar missförhållanden i bolag genom att ”vissla i pipan”.


– Vi vet att många ”whistle-blowers” far väldigt illa och vi förstår också att väldigt många avstår från att påtala missförhållanden både inom näringsliv och offentlig sektor just på grund av att man då kommer på kant med arbetsgivaren. Man kan trakasseras, man kan förstöra sin karriär eller förlora jobbet, säger Roland Spånt


Cecilia Roos
cecilia.roos@sr.se