Kontakta musikprogram och webbkanaler

SR Musik

Jonas Westman
Redaktionschef SR Musik P3 och P4
08-784 17 03
jonas.westman@sverigesradio.se

Ann-Louise Corbee
Gruppchef SR Musik P3 och P4 
08-784 50 00
ann-louise.corbee@sverigesradio.se

Musikredaktörer

Mari Hesthammer
Musikredaktör för P3/P3 Koordinator
p3musikredaktorer@sverigesradio.se

Linda Nordeman
Musikredaktör i P3
p3musikredaktorer@sverigesradio.se

Musikguiden i P3

Samir Yosufi
Producent (Tjänstledig)
samir.yosufi@sverigesradio.se

Mattias Wallenius
Producent
mattias.wallenius@sverigesradio.se

Gustav Holmström
Digital redaktör 
gustav.holmstrom@sverigesradio.se

P3 Session

Tommy Ericsson
Liveproducent
tommy.ericsson@sverigesradio.se

P3 Guld

Liv Ungermark
Projektledare P3 Guld
08-784 12 39
liv.ungermark@sverigesradio.se