Mp sa nej till SL:s trafikneddragning

SL:s planer på att minska busstrafiken på vissa innerstadslinjer föll idag. Det skedde sedan Miljöpartiet gått emot sina kolaitionskamrater i SL:s regionstyrelse och istället röstat med de borgerliga partierna som ville ha kvar trafiken som den ser ut idag.

Miljöpartiets representant Åke Askensten säger till Radio Stockholm att besparingsförslaget var dåligt underbyggt och konsekvenserna för stora för resenärerna.Urban Ryadal, socialdemokratisk ordförande, menar däremot att besparingarna var acceptabla då de främst gällde lågtrafik och helger.


Besparingen, som även gällde Lidingö- och Nockebybanan,  skulle minska kostanderna med drygt 40 miljoner per år enligt Åke Askensten (mp).