Dubblad vinst för Volvo

Lastbilstillverkaren Volvo mer än fördubblade vinsten förra året jämfört med 2002, från två miljarder kronor till 5,7 miljarder kronor.

Men den olösta frågan om Volvos innehav av Scania-aktier skapar fortsatt osäkerhet. Nu bildas ett nytt bolag enbart för att förvalta Scania-aktierna, trots att det finns flera tänkbara köpare.


Volvos aktie föll på börsen idag, inte så mycket på grund av resultatet, utan mer därför att osäkerheten kring det stora innehavet Scaniaaktier kvarstår.


Volvo hävdar alltså att det finns flera tänkbara köpare, men fortsätter ändå att trixa för att kunna ta sig ur situationen. Därför har ett nytt bolag bildats som ska ta hand om aktierna och förvalta dom och sälja dom och dela ut till Volvos aktieägare.


EU-kommissionen tvingar ju Volvo att sälja aktierna före april månads utgång. Volvo har begärt förlängd tid, men har inte fått något svar än.


Själva resultatet blev bättre än förra året, men lägre än förväntningarna. Bland annat har Volvo Bussar och Volvo Aero svårigheter. Lastbilarna står för merparten av vinsten, vilket gör att Volvo ändå har en optimistisk syn på 2004.


Både Volvos och Scanias aktie föll på börsen idag. Volvo stängde på 231kronor och Scania på 224 kronor.


Tommy Fredriksson