P4 Extra avslöjar

Här är Victorias bröllopsinbjudan

P4 Extra med Lotta Bromé kan i dag avslöja hur kronprinsessan Victoria och Daniel Westlings inbjudan till sommarens kungliga bröllop ser ut.

Senast den 30 april måste gästerna bestämma sig för om de ska närvara eller inte.

Kuvertet är frankerat med frimärken föreställande drottning Silvia och kung Carl Gustaf.

Så står det i inbjudan till mottagningen:

H.M. KONUNGENS

Förste Hovmarskalk får härmed på nådigt uppdrag inbjuda

(plats för namn)

till mottagning och middag med dans

på Stockholms Slott lördagen den 19 juni 2010

efter vigselakten i Storkyrkan

Klädsel:

Damer: Aftontoilette

Herrar: Civil eller militär högtidsdräkt

O.S.A. Senast den 30 april

Så står det i inbjudan till vigseln:

H.M. KONUNGENS

Riksmarskalk får härmed på nådigt uppdrag inbjuda

(plats för namn)

att bevista vigselakten i Storkyrkan mellan

H.K.H. Kronprinsessan Victoria

och

Herr Daniel Westling

Lördagen den 19 juni 2010 kl.15.30

platserna ska vara intagna före kl.15.00. Dörrarna öppnas kl. 14.00

Klädsel:

Damer: Aftontoilette

Herrar: Civil eller militär högtidsdräkt

O.S.A. Senast den 30 april

Vad tycker du om uppståndelsen kring det kungliga bröllopet: