Rödgröna kritiska till insatsen i Somalia

Den rödgröna oppositionen är starkt kritisk till att Sverige deltar i utbildningen av 2 000 somaliska soldater som Ekot har berättat om.

Socialdemokraten i utrikesutskottet, Urban Ahlin, tycker att utrikesminister Carl Bildt borde ha sagt nej till att delta i det EU-ledda projektet.

– Han borde ha sagt nej till den här insatsen. Som jag ser det och med den erfarenhet vi har när enskilda medlemsländer har utbildat de somaliska säkerhetsstyrkorna så har det lett till att många har deserterat och istället gått med motståndsgrupper som man vill bekämpa. Resultatet har snarare varit kontraproduktivt, säger Urban Ahlin.

Han instämmer i Amnesty Internationals kritik mot den EU-ledda utbildningsinsatsen i Uganda som börjar nästa vecka.

Fyra svenska officerare deltar och ska vara med och utbilda 2 000 somaliska soldaterna i att kriga i stadsmiljö.

Enligt den spanska befälhavaren för EU-projektet ska soldaterna sedan sättas in i strid för att återta huvudstaden Mogadishu som i dag nästan helt kontrolleras av den islamistiska motståndsrörelsen.

Även Vänsterpartiet och Miljöpartiet är kritiska mot att Sverige bidrar.

– Det har inte bidragit till att minska utan snarare förstärka Somalia som en plats på jorden där många terrorister rekryteras, säger Peter Eriksson, Miljöpartiet.

– Det här innebär att vi bidrar till en militär upptrappning i Somalia. Vi utbildar soldater som vi inte har några som helst garantier för vilka grupperingar eller vilka läger de slåss för i morgon, säger Hans Linde, Vänsterpartiet.

Konflikten i Somalia har pågått länge och flera EU-länder har tidigare gjort liknande utbildningsinsatser.

Enligt FN:s övervakningsgrupp för Somalia har hela 80 procent av de utbildade soldaterna deserterat efter utbildningen.

Även vapen och ammunition har försvunnit och hamnat i fel händer.

Utrikesminister Carl Bildt försvarar insatsen och håller inte med kritikerna.

– Jag ser ingenting som gör den kontraproduktiv, den är produktiv. För att den somaliska övergångsregeringen ska kunna klara sig måste den också hävda sig säkerhetsmässigt. Det sker genom den afrikanska unionens trupper som är i Mogadishu, det sker genom den utbildningshjälp som sker i Uganda av afrikanska trupper. Vi har också FN-insatser och då har man bett EU att hjälpa till med viss utbildning. Jag tror att det hade varit mycket konstigt av oss att säga nej till det, säger Carl Bildt.

Du tvekade aldrig om att Sverige skulle bidra?

– Jag tycker att vi ska vara med även i komplicerade insatser. Vi ska inte dölja att de är komplicerade men att bara sitta hemma i soffan och klaga på allting tycker jag inte är svensk politik, säger Carl Bildt.

Mari Forssblad
mari.forssblad@sr.se