kulturpolitik

Folkpartiet vill vänta med portföljen

Folkpartiet vill vänta med portföljmodellen och kvalitetskontrollera nationalscenerna. Det står klart i en delrapport från partiets kulturarbetsgrupp, som presenterades idag. Kvalitet ska bli den liberala kulturpolitikens ledstjärna, vilket bland annat betyder att statliga kulturinstitutioner, som Moderna museet eller Kungliga Operan, ska kvalitetsbedömas innan de får sina anslag. Hög kvalitet ska ge mer pengar, dålig kvalitet mindre eller inga alls.