Nya framsteg i skapandet av konstgjord bukspottkörtel

Forskare i USA ha lyckats skapa en ny typ av konstgjord bukspottkörtel för personer med typ 1-diabetes. I den nya tekniken så används utöver insulin också hormonet glukagon för att stabilisera blodsockernivåerna i blodet.

Man skulle kunna beskriva glukagon som insulinets motsats. Medan insulinet ser till att en för hög blodsockernivå sänks, så gör glukagonet att socker som finns upplagrat i levern frigörs när sockernivån i blodet är för låg.

Hos personer som inte lider av typ 1-diabetes så är det precis så här blodsockernivån styrs. Man skulle alltså kunna säga att forskningen nu har tagit ytterligare ett steg mot att kopiera hur en normal bukspottkörtel fungerar.

I dagsläget får de som lider typ 1-diabetes själva mäta blodsockernivån i blodet, och regelbundet ge sig själva en spruta med lagom mycket insulin. Det är med andra ord inte svårt att förstå att en sådan här teknik skulle underlätta för de 50 000 svenskar som i dag lider av sjukdomen.

Men det ska sägas att tekniken fortfarande är i sin linda. I den här studien fick testpersonerna konstant ha blodsockermätare kopplade till sina blodbanor. Mätarna skickade data till en laptop, som bearbetade informationen och därefter reglerade insulin- och glukagonpumparna. En utrustning så omständig och skrymmande kan man naturligtvis inte ha med sig överallt i det vardagliga livet.

I framtiden är det tänkt att man ska kunna ha maskinen med sig och på sig hela tiden, i princip utan att den märks. Och enligt Jan Bolinder, professor i klinisk diabetesforskning vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, så är det förmodligen inte alltför avlägset.

– Min gissning är att vi inom den närmaste 5-10-årsperioden har ett system som kan tillskapa en i det närmaste helt normaliserad blodsockerkontroll. Men jag tror också att vi dessförinnan kommer att ha system som kanske inte kan erbjuda en fullständigt normal blodsockerkontroll, men som ändå är vida överlägsen den konventionella behandling som vi har i dag.

Peter Alestig
peter.alestig@sr.se

Referens:
Firas H. El-Khatib et al. A Bihormonal Closed-Loop Artificial Pancreas for Type 1 Diabetes. Science Translational Medicine, Published 14 April 2010; Volume 2 Issue 27.