Klagomålen mot vården i länet ökar

Antalet besvikna patienter och annhöriga i Blekinge fortsätter att öka. På två år har antalet ärenden till landstingets förtroendenämnd ökat med drygt en tredjedel och under 2003 fick man in 264 ärenden.


 

Främst är det tillgängligheten på vården man klagar på, men en fjärdedel av klagomålen handlar om att man är missnöjd på den vård som givits.