Visbyelever kan inte simma

60 procent av högstadieeleverna i åttan och nian i Visbyskolorna kan inte simma 200 meter !
Det visar den undersökning som gjorts. Anledningen är bland annat att skolorna inte har råd att skicka eleverna på simundervisning, men också att föräldrarna inte i tillräcklig utsträckning låter sina barn gå på simskola. Kjell-Åke Nordström, chef på Solbergabadet och ordförande i Wisby Simsällskap, anser att simkunnighet är en baskunskap som alla skall ha möjlighet att tillgodogöra sig och han påpekar att barnen bör lära sej simma redan i låg ålder. En del som klarar av att simma kortare sträckor i ett inomhusbad och tror att de kan simma får dessutom betydligt svårare att klara sej när det blåser och inte är särskilt varmt i öppet vatten.