Dansk invandringspolitik drabbar nordbor

Det hårdnande danska invandringsklimatet drabbar nu också nordiska medborgare. Ett tiotal nordbor utvisades förra året från Danmark för att de inte kunde försörja sig själva.

En norsk student i Danmark blev gravid. Hon tvingades då ta en paus i sina studier. Men för att få stöd av de sociala myndigheterna i Danmark var hon då tvungen att säga upp sin studieplats.

Då visade det sig att utan studieplats skulle hon bli av med sitt norska studiestöd. Fast pengarna från socialen i Danmark skulle kanske ändå räcka. Tills det visade sig att hon i själva verket inte fick någon av hjälp alls av de danska sociala myndigheterna. Hon hade nämligen bott för kort tid i Danmark. Så hon skickades hem till Norge.

Så här får det inte gå till, tycker Nordiska Rådet och pekar på en grundregel i det nordiska samarbetet: Alla nordiska medborgare kan bosätta sig var som helst i Norden.

--Det är bekymmersamt att inte alla håller fast vid de nordiska konventionerna och att nordiska medborgare utvisas för att för att de behöver socialhjälp, säger ordföranden i rådets  medborgar- och konsumentutskott Ville Niinistö som slår fast att danskarnas agerande strider mot reglerna.

Det här att utvisa nordbor, för att de behöver socialhjälp, är i huvudsak en dansk specialitet. Under förra året utvisades tio personer till sitt nordiska hemland. Och det verkar som om tolkningen av regelverket blir gradvis allt strängare.

Finland, Norge och Island utvisar inte nordbor såvida de inte är dömda kriminella eller en fara för säkerheten i landet. Sverige kan utvisa också sådana som har svårt att försörja sig, men få fall är kända.

Nu vill Nordiska Rådet ha en förklaring av den danska regeringen kring de här utvisningarna av nordbor.

Christer Fridén, Helsingfors
christer.friden@sr.se