Valdemarsvik

Idag börjar saneringen av bruket

Idag börjar rivningen och saneringen av det förfallna och förorenade bruksområdet i Gusum. Arbetet kommer att kosta tiotals miljoner kronor.

– Det är jätteskönt att vi kommit så här långt, det här har ju varit en lång process. Huset har förfallit, en sanitär olägenhet i Gusums samhälle, säger Anders Carlsson, kommunalråd (C) i Valdemarsvik.

Förr i tiden var Gusum känt för blixtlås, knappnålar och ljuskronor. Men under de senaste åren är namnet Gusum förknippat med det som är kvar av bruket, nämligen förfallna hus och förorenade marker.

Undersökningar som länsstyrelsen har gjort visar att det finns föroreningar som koppar, zink, bly, tenn och arsenik i marken. Länsstyrelsen försökte för några år sedan att lägga saneringsansvaret på de företag som ägde bruket men de berörda företagen gick i konkurs.

Till slut beslutade Naturvårdsverket att tillsammans med kommunen finansiera saneringen. Ett arbete som kommer att kosta omkring 70 miljoner kronor, varav fem miljoner från kommunen.

Men miljonsatsningen ser Anders Carlsson ser inte som belastning för kommunens ekonomi.

– Jag ser det inte att det belastar, det är positivt att vi gör de här satsningarna. Det vi gör är något vi gör för framtiden.

Vad har ni för planer för området som blir sanerat?
– Förhoppningsvis blir det ett vackert inslag i Gusums samhälle. Men exakt hur det ska se ut har vi inte bestämt. Men jag kan tänka mig att det blir ett strövområde längs Gusumsån, som ett vackert inslag i samhällsbilden, säger Anders Carlsson.

Tahir Yousef
tahir.yousef@sr.se