Valdebatt lockade svenskar i London

I London bor mellan 60 000 och 70 000 svenskar, vilket gör att den brittiska huvudstadens svenska befolkning är lika stor som den i en medelstor svensk stad. Och i går kväll hölls för första gången en valdebatt mellan de svenska riksdagspartierna i London.

Ett hundratal av Londons svenska befolkning kom till den svenska ambassaden för att sätta sig in i svensk politik inför valet. För man är intresserad även som utlandsvensk, säger Bo Aronsson som bott 13 år i London.

– Det har man väl fått i generna, eller i alla fall under uppväxten. Man följer ju med i diskussionen, och den här gången verkar det ju väldigt spännande om inte annat

Thomas Carlstedt kom dit för att han funderar på att flytta hem så småningom och ville få väsentlig information.

– Alltså när man bor utomlands så har man ju inte så mycket daglig information om det politiska läget i Sverige, utan det är ju mer när det blir skandaler eller så där som man blir uppmärksam på det.

– Så det här blir som en allmän översikt, att se vad det är för frågor som kommer att tas upp, säger Thomas Carlstedt.

Alla partier utom Vänsterpartiet var på plats. Folkhälsominister Maria Larsson representerade Kristdemokraterna

– Vi fick inga frågor på bankbonusar och dylikt idag, det hade jag kanske trott skulle komma upp.

– Men jag tror att det som jag tar upp här med värderingsfrågor blir viktiga. Därför att ofta betraktar man Sverige lite annorlunda när man befinner sig på utländsk mark, säger Maria Larsson.

Miljöpartiets partisekreterare Agneta Börjesson tror sig ha många väljare i London

– I London bor det ju enormt mycket ungdomar som är här under en lång tid, och ungdomar är ju ofta vår riktigt stora målgrupp.

Så det är inte alla de svenskar som jobbar i finansbranschen här i London som du åker hit för att frälsa?

– Det är inte de framförallt nej, säger Agneta Börjesson.

Men att debattera inför hundra utlandssvenskar kan väl knappast spela nån roll för valresultatet?

– Jo, säger centerns partisekreterare Anders Flanking.

– Varje röst räknas, det kan du fråga mig som fick mitt mandat i Göteborg på sju röster, och dessutom tack vare de så kallade onsdagsrösterna, som det var en del utlandsröster i, säger Anders Flanking.

Johan Prane, London
johan.prane@sr.se