Kil

Ny logotyp dröjer

Den nya logotypen i Kil låter vänta på sig. Ärendet har än en gång varit uppe på kommunstyrelsens möte, men efter votering vann den borgerliga sidan och ärendet återremitterades.

Den borgerliga sidan vill att kommunens bolag ska räkna ut vad det skulle kosta om den nya logotypen införs. Och på grund av att att kristdemokraterna i Kil bytt politisk sida, från att tidigare samarbetat med socialdemokrater och miljöpartister, gick kravet igenom i kommunstyrelsen.

Det var i december 2008 som avsatte kommunfullmäktige att 200.000 kronor ur 2009 års budget för att ta fram en ny logotyp.

-Jag vet inte hur det blir nu, vi försökte få ett beslut om att börja använda den, men borgarna i Kil vill inte ha den, säger Mikael Johansson, socialdemokratiskt kommunalråd i Kil.

Tidigare har man haft olika åsikter om utseendet, men nu är det enbart den ekonomiska grunden för införandet som motsättningarna handlar om. Argumenten om att det skulle bli kostsamt har han ingen förståelse för.

-Införandet skulle ske succesivt och med pengar som vi har i budgeten, säger han.

För företagens del är det också valfritt om man vill använda sig av logotypen, alla gör inte det i dag. 

Nu får arbetet inför turistsäsongen med nya kartor med den nya logotypen vänta eftersom det inte hinns med och Mikael Johansson är mycket besviken.

-Jag tycker Kil ställs i dålig dager med ett löjets skimmer. Just nu känns det som om man är färdig att ge upp, vad vi än gör så blir det stopp, säger han.