Svenska fiskar simmar i dagen-efter-piller

Svenska fiskar som simmar omkring i vatten från reningsverk tar upp rester från våra vanligaste läkemedel, som p-piller och dagen-efter-piller. Det visar studier som miljökemisten Jerker Fick och hans kollegor har gjort. Det här rör frågan om vad människans mediciner kan tänkas ställa till med när de hamnar ute i miljön.

Just denna fråga var i fokus vid ett seminarium i veckan, anordnat av expertorganet Toxikologiska Rådet samt Svensk Förening för Toxikologi.

Umeåforskaren Jerker Fick och hans kollegor har i studier letat efter läkemedelsrester i fiskar utanför tre svenska reningsverk.

En kemikalie som finns i p-piller och dagen-efter-piller uppmättes i oväntat höga halter hos fiskarna, visade det sig. Fiskarna verkade till och med ha högre koncentrationer av den här substansen, relativt sett, än vad en människa som använder p-piller skulle ha.

– Medicinerna kan ha samma effekt på fiskar som på människor. Fiskar och människor är ganska lika på det här sättet. Det är vår hypotes i alla fall, säger Jerker Fick i Vetandets Värld.

Vad gäller den aktuella p-piller-substansen har en tysk forskargrupp redan visat att den stör fortplantningen hos fiskar.

Forskarna vet fortfarande mycket lite om hur läkemedel påverkar miljön. Men det finns oroande tecken. Bland annat har stora mängder gamar dött i Indien på grund av ett läkemedel som används på kor. Det finns också rapporter om hur antibiotikaresistensen riskerar att öka när förbrukad antibiotika läcker ut i vattendragen.

Lisen Forsberg
lisen.forsberg@sr.se