Lön för vård av egna barn

Föräldrar som vill vara hemma med sina barn bör kunna bli dagbarnvårdare och få betalt även för sina egna barn, anser kristdemokraternas gruppledare i Eskilstuna, Alf Karlman. Han undrar nu i en skrivelse till kommunstyrelsen i Eskilstuna, om det skulle vara möjligt att införa i Eskilstuna.

Modellen har införts i Uppsala kommun och Alf Karlman anser att den ger småbarnsfamiljerna en ökad valfrihet, när det gäller barntillsynen.