Ungdomar fick första informationen om Ängelsbergsolyckan

Ungdomar utrustade med mobiltelefoner fick information om bussolyckan utanför Ängelsberg före räddningspersonalen.

Vid olyckan för ett år sedan omkom sex människor, och ett fyrtiotal skadades.

Rykten om olyckan spred sig som en löpeld av inblandade ungdomar, som skickade meddelanden med sina mobiltelefoner.

Britt Knutas, som är beredskapssamordnare inom Dalarnas landsting, konstaterar att kommunikationen mellan Dalarnas och Västmanlands län var för dålig när olyckan inträffade.