Vulkaner - ventiler för hettan i jordens inre

Den yttre, spröda delen av jordskorpan består av hårda tektoniska plattor – kontinentalplattor. Dessa passar ihop som pusselbitar, men rör sig långsamt hela tiden, på grund av uppvärmning och kylning av materialet i jordens inre, och under högt tryck deformeras de. Det finns tre olika huvudtyper av plattgränser: transforma förkastningszoner, spridningszoner och kollisionszoner. Vid spridningszonerna utökas plattornas yta – plattorna glider isär – och det är här som många vulkaner förekommer. Island och Azorerna ligger båda i spridningszoner.

Vulkaner fungerar som en sorts ventiler för hettan i jordens inre. Vid ett vulkanutbrott tränger magma - smält berg - upp till jordens yta och rinner ut som lava.

Eftersom ökad jordskalvsaktivitet är vanligt före vulkanutbrott används bland annat seismiska metoder för att övervaka dem. Andra metoder som andvänds för att förutsäga vulkanutbrott är mätningar av markens rörelse och lutning runt vulkanen, och mätningar av gasutsläpp. Det blir också vanligare med kameror som övervakar aktiva vulkaner, som de här:

Strax innan ett vulkanutbrott sker, slutar jordbävningarna som föregått det och man ser istället andra vibrationer på de seismiska mätinstrumenten.

Vulkaner finns på flera ställen runt om i världen - de flesta i havet. Det är ovanligt med vulkaner under glaciärer, som den under glaciären Eyjafjallajökull på Island. Dessa förekommer enbart på Island och några enstaka i Alaska. På Island är alla höga berg vulkaner - aktiva eller insomnade - och ett vulkanutbrott förekommer i genomsnitt vart femte år.

Aska vid vulkanutbrott bildas när den heta lavan kommer i kontakt med vatten i jordskorpan, eller om lavan själv innehåller mycket vatten. Lavan kyls av och blir till grus och damm.

Artikeln är faktagranskad av Björn Lund, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet.

Länkar: