Friår hjälper inte långtidsarbetslösa

Friåret fungerar inte som det var tänkt. I de tolv kommuner som infört friår på försök visar utvärderingar att arbetsgivarna väljer bort de som varit arbetslösa länge när vikariaten efter de friårslediga ska tillsättas.

Syftet med friåret är att ge de långtidsarbetslösa en ny chans att komma ut på arbetsmarknaden.

Men Monica Stenlund, sektionschef vid arbetsförmedlingen i Piteå, som är en av försökskommunerna, konstaterar att friårsförsöket inte har gynnat de långtidsarbetslösa.

– Vi har runt 300 långtidsinskrivna i Piteå och visst tycker vi att det hade varit en stor hjälp för oss om fler av dem hade fått de här vikariaten, säger hon.

Långtidsarbetslösa skulle få riktiga jobb
I tolv kommuner i Sverige pågår försök med friår. Det betyder att en arbetstagare får vara ledig från sitt arbete under högst ett år, under förutsättning att en arbetslös som är inskriven på arbetsförmedlingen kan hoppa in och vikariera för den som är ledig.

Den lediga får under friåret lön som motsvarar 85 procent av a-kasseersättningen.

När friårsförsöket inleddes för två år sedan fanns en förhoppning om att många långtidsarbetslösa äntligen skulle få en chans att få ett riktigt jobb.

Arbetsgivaren får välja vikarie
Men det är inte bara i Piteå som de förhoppningarna kommit på skam, berättar Linus Lindqvist, utredare på Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, som pratat med arbetsförmedlare i alla tolv friårskommuner.

– Den utredning vi har gjort hittills visar snarare att det är vikarier eller arbetssökande med en relativt god ställning på arbetsmarknaden som har blivit erbjudna de här vikariaten, säger Linus Lindqvist.

Vad är anledningen till det?

– En av anledningarna skulle kunna vara att arbetsgivaren får välja ut den vikarie man vill ha för den friårslediga. Då kanske man tar någon person som man känner till sedan tidigare, eller som har erfarenhet från arbete vid arbetsplatsen.

De som utnyttjat möjligheten till ett friår har varit övervägande kvinnor i offentlig sektor. Den första januari 2005 ska friåret genomföras i hela landet.

Stor hänsyn till arbetsgivarna
Monica Stenlund på arbetsförmedlingen i Piteå hoppas att förberedelsetiden blir större än vad den var när friårsförsöket infördes. Dessutom hoppas hon att arbetsförmedlingarna ges större möjlighet att påverka vilka som ska få de vikariat som uppstår.

Hittills har arbetsgivarna fått välja och vraka för mycket, tycker hon.

– Vi har tagit väldigt stor hänsyn till arbetsgivarnas önskemål, säger Monica Stenlund på arbetsförmedlingen i Piteå.

Torbjörn Bergström
torbjorn.bergstrom@sr.se