Svagt vetenskapligt stöd för klimatskepticism

Det vetenskapliga stödet för klimatskeptiker är mycket begränsat - bara fem av runt 8000 vetenskapligt granskade forskningsartiklar motsäger slutsatsen om en global uppvärmning orsakad av människan. Det visar en genomgång av dom kvalitetsgranskade artiklar i ämnet som publicerats sen januari 2009, som har genomfört.

Målet med undersökningen var enligt SVT:s Vetenskapsredaktion att hitta så många vetenskapligt granskade, så kallade peer-review-artiklar som möjligt som går emot slutsatsen att det sker en global uppvärmning och att den i huvudsak är orsakad av människan.

I undersökningen använde man sig av Thomson Reuters databas ISI, som anses vara den mest fullständiga databasen när det gäller förhandsgranskade vetenskapliga artiklar och omfattar över 10 000 vetenskapliga tidskrifter.

För att hitta avvikande artiklar användes olika sökord såsom "anthropogenic global warming" eller "anthropogenic climate change". Utöver detta sökte man också efter vetenskapliga artiklar som klimatskeptiker vanligtvis hänvisar till.

Under perioden hade det enligt ISI publicerats över 8000 artiklar om klimatförändringarna. Av dessa kunde följande fem artiklar klassificeras som att de uttryckligen går emot slutsatsen om en mänskligt orsakad global uppvärmning:

Chilingar, GV et al, Greenhouse gases and greenhouse effect, Environmental Geology, 58 (6): 1207-1213 Sep (2009)

Essenhigh, RH, Potential Dependence of Global Warming on the Residence Time (RT) in the Atmosphere of Anthropogenically Sourced Carbon Dioxide, Energy & Fuels, 23: 2773-2784 May-June (2009)

Gerlich, G and Tscheuschner, RD, Falsification of the Atmospheric CO2 Greenhouse Effects within the Frame of Physics, International Journal of Modern Physics B, 23 (3): 275-364 Jan 30 (2009)

Green, KC et al, Validity of climate change forecasting for public policy decision making, International Journal of Forecasting, 25 (4): 826-832 Oct-Dec (2009)

Karlén, W, Recent Changes in the Climate: Natural or Forced by Human Activity?, AMBIO: 483-488 Sp. Iss. 14 Nov (2008)

Vetenskapsradion vet@sr.se