MÅNDAG 19 APRIL 2010

BUP-lokaler ockuperade

Den gamla Barn- och Ungdomspsykologmottagningen på Bernard Jacobwskys väg i Ulleråker blev under helgen ockuperad av ett 40-tal personer. Den 4500 kvadratmeter stora lokalen inhyser nu mestadels studenter i blandade åldrar.

Landstinget ber nu polisen att avhysa de personer som sedan i lördags ockuperar ett hus i Ulleråkersområdet i Uppsala, som tidigare användes för Barn- och Ungdomspsykiatrin, BUP. Landstinget menar att lokalerna inte är lämpliga att vistas i eftersom de har omfattande fukt- och mögelskador och bristande brandskydd.

De 35-40 personerna som deltar i ockupationen tycker att fastigheten inte borde stå tom längre, utan de vill skapa en plats där man både kan bo och umgås. Elina Fogelström är en av dem:

– Vi såg ett tomt hus och möjligheterna att använda det här huset. Efter kontakter med Landstinget som inte resluterade i något bestämde vi oss för att öppna det för allmänheten. För att visa vilken potential som finns här.

Kan det inte vara förenat med någon fara när man går in i lokaler som har stått tomma under många år. Som dessutom dömts ut av ägaren på grund av fukt och mögelskador?

– Vi tog det väldigt försiktigt till en början. Och vi har fått uppgifter om att huvudbyggnaden inte ska vara funktskadad, så det är där vi håller till.

– Vi vädrar hela tiden så luften blir bara bättre och bättre, temperaturen har höjts och de har blivit väldigt trevligt faktiskt.

Svårt är inget hinder för oss. Vi tar gärna det jobbet som krävs för att fixa i ordning här. Och vi har kompetensen inom gruppen med kontakter som kan ordna det.   

Robert Sandström är förvaltningsdirektör på landstingsservice och tycker inte att ockupanterna har någonting där att göra och förklarar varför lokalerna stått tomma i närmare tio år.

– Skälet till det är att vi har haft omfattande vattenskador historiskt sett i de här lokalerna. Det är framför allt de platta taken som ställt till det. Men även i grundisoleringen. Det har lett till mögelangrepp och mögelskador i den här fastigheten. Det är grunden till beslutet om att fastigheten inte kan användas.

Han berättar även att ingenting längre fungerar i fastigheten. Så som vatten, värme, brandskydd, avlopp, ventilation och el. Vilket kan innebära risker i sig.

Nu försöker man att skärma av de delar som är skadade i fastigheten. Är det möjligt?

Nej, där tror jag att vi som fastighetsförvaltande organisation med våra tekniker har bättre koll på vad som är möjligt och inte möjligt att göra. Det är väl ungdomlig entusiesm då som möjligen leder till ett sådant ställningstagande.

Men det är inget som de boende på gamla PUB bryr sig om.

– Det är först och främst frivilligt att komma hit. Alla som är här är här på eget initiativ och för att de vill vara här.

– Vi ser det inte som att vi utsätter någon för det här utan vi har en vätligt prekär bostadssituation. Och vi försöker hitta ett sätt att visa på en lösning på det i och med att det finns tomma lokaler.

Uppsalapolisen meddelar att de inte kommer att göra några ingripanden mot ockupanterna det näsmaste dygnet. Även fast Landstinget redan i helgen bett polisen om hjälp att få ut personerna från fastigheten.

Och den polispatrull som kom förbi under lunchen skapade ingen oro i lägret.

– Vi är helt lugna i mötet med polisen. Vi kommer att bete oss lugnt och prata med dem och ta hänsyn till vad de säger. Vi är inte oroliga, det handlar ju egentligen om att den här frågan väcks.

Robert Sandström vid Landstingsservice menar samtidigt att fastigheten hade varit i bruk om det inte vore för skadorna.

– Om det varit möjligt hade vi naturligtvis använt den för Landstingets egen verksamhet eller hyrt ut den på den externa marknaden.

Patrik Jansson
patrik.jansson@sr.se