Kris för den svenska välfärden

På 70- och 80-talen var var fjärde öppet arbetslös helt utan skydd av arbetslöshetsförsäkringen. Idag är det varannan arbetslös som står helt utan skydd. Det hävdar Tapio Salonen, professor i socialt arbete och landets ledande expert på välfärd. P4 Granskar den svenska välfärden och nu slår landets kommuner larm om enorma kostnadsstegringar från och med nästa år för att ta hand om alla arbetslösa, ungdomar och ensamstående föräldrar som inte längre klarar sig i Sverige. Karlstads socialnämnd äskade i veckan nästan 60 miljoner kronor extra för att klara det kommande året. Köerna till familjevården är rekordlånga, pengarna är slut för ungdomars missbruksvård och antalet hushåll som söker försörjningsstöd varje månad har ökat med 35 procent de senaste två åren. Och Karlstad är bara ett exempel på den djupa kris som väntar landets kommuner. P4 Granskar den svenska välfärden på söndag den 25 april kl 12.03