Birger jarl 800 år

Sveriges Radio Östergötland sänder en programserie om Birger jarl med anledning av jubileumsåret. Det är 800 år sedan Birger föddes i Bjälbo utanför Skänninge. I sju program kommer vi att få lära oss om Birger jarls liv och om det han uträttade för Sverige vid mitten av 1200-talet.

Serien produceras av Henrik Dammberg.

Birger jarl - den nye Arn

Tusentals människor har gått i romanfiguren Arns fotspår. Men i år är det tänkt att en verklig historisk person ska locka nya turistströmmar, nämligen Birger jarl, som föddes för 800 år sedan i Bjälbo i Östergötland och som ligger begravd i Varnhem i Västergötland. Under året lyfter museer och turistorganisationer fram Birger jarls stora betydelse för det svenska rikets framväxt. Nu ska vi inleda vår nya programserie om Birger jarl, där allting började för honom, på landsbygden utanför Mjölby.

Riksbyggaren

Många har säkert med sig från skolan en uppfattning om Birger jarl som 1200-talets starke man i Sverige. Som enade landet och som gav Sverige skarpare konturer. Och enligt medeltidsexperten Dick Harrison håller den bilden för modern forskning.

Politikern

I del tre berättar vi om Birger jarl som politiker och några av de diplomatiska stormöten som han deltog i. Bland annat hölls det ett möte i Skänninge i Östergötland och ett möte i Kungslena i Västergötland.

I programmet medverkar Markus Lindberg, chef för Linköpings Slotts- & Domkyrkomuseum, Dick Harrison, professor i historia i Lund och Anja Praesto, projektledare på Västergötlands museum.

Birger jarl och kvinnorna

Birger jarl hade inte klarat att ena Sverige utan stödet från kvinnorna runt honom. Med hjälp av dem slöt han viktiga allianser med konkurrerande stormannaätter.

Dessutom hade Birger en stark mor som såg till att han och hans äldre bröder fick den rätta starten i livet. Modern hette Ingrid Ylva och hon blev änka ungefär när Birger jarl föddes.

I programmet medverkar Margareta Carling, Birger jarl-samordnare på Östsvenska turistrådet.

Borgbyggaren

Femte avsnittet handlar om den byggboom som startade i Sverige under den tid på 1200-talet då Birger jarl styrde. Det handlade om byggnader som borgar och palats, men också om grundandet av hela städer. Birger jarl räknas bland annat som Stockholms grundare.

I programet medverkar museichefen Markus Lindberg och historieprofessorn Dick Harrison, som inleder.

Jarlens död och grav

Avsnitt nummer 6 i serien handlar om Birger jarls död 1266 och den öppning av hans grav i Varnhem som gjordes för åtta år sedan.

Medverkar gör projektledaren Anja Praesto, Maria Vretemark, arkeolog på Västergötlands museum i Skara och Dick Harrison.

Maktkampen efter Birger jarl

Den sista delen i programserien om Birger jarl handlar om tiden efter Birgers död 1266 och den hårda maktkamp som då inleddes mellan sönerna Valdemar och Magnus.

Valdemar hade varit kung i många år, som barn och som tonåring, men han hade inte haft något att säga till om så länge Birger levde. Faderns död förändrade allt, berättar Markus Lindberg, museichef på Linköpings slotts- och domkyrkomuseum.

I programmet medverkar även Anja Praesto, jubileumsprojektledare på Västergötlands museum i Skara och Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet.