Forskarna oense om Eyjafjallajökull kan påverka Katla

Den senaste veckan har det diskuterats huruvida det pågående vulkanutbrottet på Eyjafjallajökull kan komma att sätta igång den större vulkanen Katla och forskarna är inte eniga i frågan.

De två vulkanerna Katla och Eyjafjallajökull ligger ungefär tre mil från varandra och har haft utbrott ungefär samtidigt vid tre tillfällen, som man känner till. En gång på 900-talet, en andra 1600-talet och en tredje på 1800-talet.

Att utbrotten endast sammanfallit tre gånger gör att det är för lite för att rent statistiskt säga om de två vulkanerna hänger ihop eller inte. Det är också osäkert vilken av vulkanerna som hade utbrott först vid de två första tillfällena, eftersom olika historiska källor talar emot varandra.

Helt säkert däremot är det att Katla däremellan haft utbrott ungefär två gånger var hundrade år och att det inte påverkat Eyjafjallajökull.

Om det nu ändå visar sig att de två vulkanerna är sammanlänkade på något sätt så finns det enligt Olafur Gudmundsson, professor i geofysik vid Uppsala och Reykjaviks universitet, två teoretiska möjligheter. Antingen är det via den ytliga sprickan mellan vulkanerna - en öst-västlig spricka i jordskorpan - eller så är det via en gemensam magmakammare långt nere under jordskorpan.

Mer om de två vulkanerna hör du i Vetandets värld, idag klockan 12.10, i P1.

Lars Broström
lars.brostrom@sr.se

Länkar: