Analyserna av vulkanaska i Sverige har börjat

Det finns vulkanaska på marken kring Uppsala. Det tyder analyser på som forskare vid Geocentrum vid Uppsala Universitet gjorde igår kväll. Men mängderna förefaller vara små.

Preliminärt innebär askan ingen hälsorisk – utom kanske för betande djur, eftersom askan fastnar på blad och gräs. Lyckligtvis har växtligheten inte hunnit så långt än och dessutom väntas regn de närmaste dagarna, då avsätts inte ytterligare aska på växtligheten utan den tvättas ur luften ner i marken där den snabbt blir harmlös.

Forskarna går nu vidare med kemiska analyser av askan. De hämtar också in prover från hela landet. Högst tros askhalterna vara i norra Sverige.

vet@sr.se