VETANDETS VÄRLD ONS 21 APRIL

Ovisst om Katla vaknar

Vulkanutbrottet på Island är ett litet utbrott. Ett litet utbrott som fått stora samhälleliga konsekvenser. Redan när utbrottet började i förra veckan dök frågan upp om det här lilla utbrottet på Eyjafjallajökull kunde göra så att den större vulkanen Katla också sattes igång.

– Det är en spännande tid och datainsamlingen pågår för fullt, säger Valentin Troll professor på instutitionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.

Forskarna är i dag oense om de två vulkanerna är sammanlänkade på något sätt. Enligt Valentin Troll är det alltid en samverkan mellan fysiken och kemin och det här utbrottet som pågår kan ge oss större förståelse för hur magman fungerar - både kemiskt och fysikaliskt.

Bra koll på den seismologiska aktiviteten gjorde att många djur och människor kunde evakueras innan Eyjafjallajökulls utbrott startade. Det är kanske där som svaret kommer att finnas på frågan om Katla är kopplad till Eyjafjallajökull.

– I dag finns det två teorier om hur de två vulkanerna skulle kunna vara sammanlänkade, säger den isländske Olafur Gudmundsson, som är gästprofessor i Uppsala.

Den första teorin är en ytlig sammanlänkning, en spricka i öst-västlig riktning i jordskorpan och den andra är tanken på en djupare gemensam magmakammare.

Oavsett sammanlänkning så är det på tiden att Katla får ett utbrott, eftersom den i historisk tid haft två utbrott varje århundrade och att senaste stora utbrottet var 1918. Om Katla får ett stort utbrott skulle det vara mycket kraftigare än Eyjafjallajökulls.

– Det skulle vara explosivt, man skulle få en stor och farlig våg och översvämning och en längre askbildande fas. Det skulle vara farligare på vissa sätt och mindre farligt på andra, säger Olafur Gudmundsson.

Lars Broström
lars.brostrom@sr.se

Länkar: