Ur arkivet: Vietnamkriget väckte världen

19 min

Vietnamkriget blev ett krig som fick en hel ungdomsgeneration medveten om de övergrepp som skedde mot länder i den så kallade tredje världen. Under slutet av 60-talet växte världsopinionen mot detta krig som tog slut 1975.

USA kom att spela en stor roll i Vietnamkriget, från början som rådgivare och med ekonomiskt stöd till Sydvietnam och senare även militärt. Fem presidenter (Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon och Ford) ledde USA under Vietnamkriget.
   
Lyndon B Johnson var den president som 1964 satte in amerikansk militär för att tillsammans med Sydvietnam bekämpa de kommunistiska styrkorna i norr. Johnson blev senare misstänkt för att ha vilselett kongressen och det amerikanska folket i början av de militära insaterna i Vietnam. Genom att överdriva rapporter om nordvietnamesiska angrepp hade han fått fria händer att gå till angrepp.
 

Som mest fanns 550 000 amerikanska soldater i Sydvietnam som slogs mot FNL-styrkorna (Nationella befrielsefronten).  I slutet av 60-talet växte opinionen mot kriget sig allt starkare i USA och i resten av världen.
 
1972 fördömde dåvarande statsminister Olof Palme i skarpa ordalag Vietnamkriget. Den då sittande presidenten Nixon svarade med att inte tillåta den blivande svenska ambassadören i Washington tillträda sin post. Radions korrespondent Arne Thorén rapporterar från New York.

 FNL stöddes av folket på den vietnamesiska landsbygden och trots sin litenhet gentemot USA:s vapenmakt, kunde amerikanerna inte besegra de kommunistiska styrkorna. I januari 1973 träffas ett fredavtal om Vietnam i Paris.

I slutet av april 1975 kapitulerar de amerikanskledda styrkorna och FNL-styrkor intar Saigon.