Överraskade av askan

Vulkanutbrottet på Island förutsågs av geologer med hjälp av det seismiska varningssystem som finns där. Däremot var forskarna inte beredda på att ett så litet utbrott skulle kunna ge så stora mängder aska.

Seismologen Reynir Bödvarsson vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, kommenterar den överraskande askan så här:

– Faktum är att just innan det här utbrottet, då hade man evakuerat 800 personer tack vare den instrumentering och övervakning som man har på Island. Men att det blev så mycket askproduktion av det här relativt måttliga utbrottet förvånar mig litegrann - att det blir sådana enorma konsekvenser. Men det bara visar oss att det här kan hända även vid mindre utbrott - stora störningar på kommunikationer.

Mer av Reynir Bödvarsson och hans tankar kring det pågående vulkanutbrottet hör du i Vetandets värld i fokus, idag klockan 12.10, i P1.

vet@sr.se

Länkar: