Solvärmeverk invigt i Fränsta

Idag invigdes Vattenfalls nya solvärmeanläggning i Fränsta. Med hjälp av solen på sommarhalvåret och biobränsle på vintern ska 600 megawattimmar produceras, tillräckligt för att förse 375 normalstora villor med elektricitet och varmvatten.
- På det här sättet tar vi till vara de lokala förutsättningarna. Solen värmer nästan lika mycket i Norrland som den gör längre söderut, säger Vattenfalls projektledare för uthållig energi, Göran Dalén.