Malmö

Ungdomar rustar upp egen park

För att öka inflytandet och stoppa vandalisering provar Malmö stad för första gången att anställa boende i Rosengård för att själva vara med att rusta upp sitt område.

Den slitna parken bakom Rosengårdsskolan håller på att förvandlas till en mötesplats för ungdomar.

– Jo, fördelen är att vi gör det för oss själva och för ungdomarna som bor här, och folk kommer ta större ansvar när de ser att det är vi som jobbar med det, säger Nathaniel Ogbor som är en av dem som anställts.

Kan man känna sig extra stolt när man jobbar i sitt eget område?

– Ja, det kan man göra, för då visar man vad man gör för sina grannar.

Parken som tidigare stått helt vildvuxen med några trasiga bänkar som enda sällskap är nu på väg att förvandlas till en mötesplats för de unga i området. En lekplats, fotbollsplan, basketplan och en liten scen ska stå klart till sommaren.

Här har de boende inte bara haft inflytande över hur det ska se, ut utan här jobbar också sammanlagt fyra ungdomar som tidigare gått arbetslösa.

På det sättet hoppas kommunen att de boende ska få känslan av att det är deras park men också minska vandalisering och skadegörelse som annars är ett problem på byggarbetsplatserna i området. Även här kastades en del sten när arbetet satte igång.

– Det var mest småbarn som gjorde det. Då pratade jag med dem, och de förstod att det var dumt, säger Ibrahim Almougrabi, som också anställts för att rusta upp Vänskapsparken.

Parken har döpts efter en tävling bland de boende. Malmö kommun hoppas nu kunna fortsätta att arbeta efter den här modellen i flera byggprojekt i Rosengård.