Inga nummer på polishjälmarna

Jönköpingspolisen kommer inte ha numrerade hjälmar när EU:s jordbruksdirektörer har möte Jönköping i slutet av maj.
Ställföreträdande polismästare Gunnar Lindelöw säger till Nyheterna att de beställda klisterlapparna inte kommer att hinna fram i tid. Men Gunnar Lindelöw säger att han är positiv till att poliserna ska numrera sina kravallhjälmar så att polismännen ska gå att identifiera. Enligt nya föreskrifter från Rikspolisstyrelsen måste polisens kravallhjälmar vara numrerade, föreskriften börjar gälla den första juni.