Norrköping

Grus testas för tungmetaller

För första gången kommer Norrköpings kommun ta prover på det grus som legat på vägar och trottoarer under vintern. Syftet är att se om det finns miljögifter i gruset.

– För första gången är miljökontoret inblandade i det här materialet, som man kallar för avfall, säger Hans Westerberg på Svevia, som ansvarar för upptagningen av gruset.

Kommunen har nu tagit prover på gruset. Det som legat på cykelvägarna är relativt rent, medan det som legat på "saltvägar" är blandat med jord.

– Genom provtagning vill man se om det är tungmetaller i gruset, resultaten väntas komma under fredagen, säger Westerberg.

Det som inte är förorenat kan komma att återanvändas i grustäkten i Klinga.