VETANDETS VÄRLD, FRE 23 APR

Askan stor utmaning för flygtekniken

Lagom till att svenskt flyg fyller 100 år lamslås flygtrafiken av en skitsak: aska. Att vulkanaska kan sätta flygmotorer ur spel är ingen nyhet. Ändå blev världens flygtekniska experter tagna på sängen när flyget lamslogs.

Jetmotorer slukar enorma mängder luft, den komprimeras och blandas med flygbränsle. Heta gaser bildas och driver på turbinen längst bak i motorn. Reaktionskraften skjuter fram planet och det kan flyga.

Att då föreslå askfilter på motorns luftintag är ogörligt, menar flygmotorexperten Anders Lundbladh vid Volvo Areo. Ett filter skulle motverka luftinflödet, istället matar en fläkt in så mycket luft som möjligt. Motorn behöver varje sekund luftmängder motsvarande en handfull villor i kubikmeter räknat. Men han kan tänka sig att jetmotorer utrustas med någon form av asksensor i varningssyfte.

En annan aspekt på vulkanaskan är flygets möjligheter att detektera var askan finns. I dagsläget finns normalt ingen utrustning hos flygledningen för att spåra förekomst av aska. Det sköts av väderlekstjänsterna. Kartor över askspridningen är inte till någon hjälp vid planeringen av färdplan för flygplanen. Det finns ingen kopplingen mellan dessa datasystem, säger Kimmy Beck, operativ chef vid Luftfartsverket och verksam vid Arlanda flygplats.

Kartorna är bara estimationer av hur askan kanske breder ut sig och är underlag för vilket så kallade flygsektorer som ska stängas. Antingen är en given sektor av luftrummet stängd eller inte. Det kan innebära att en sektor (som kan vara åtskillliga mil i diameter) kan ha litet aska i utkanten, men i övrigt vara okay.

Men tyvärr är sektorsindelningen inte möjlig att ändra på, systemet är i en sån här situation fyrkantigt och oflexibelt. En översikt över askmolnens utbredning i realtid, samkörd med radardata och sektorsplanering för färdplanerna existerar inte i dagsläget. Men den uppkomna situationen bäddar verkligen för nya uppfinningar på flygteknikens område, säger Kimmy Beck.

Det här gör att onödigt mycket luftrum stängs vid asklarm av det här slaget, enligt Kimmy Beck. Men bland europeiska flygmyndigheter diskuteras nu hur man ska införa en mellanzon, zon 2, som kan öppna sektorer av luftrummet, där aska bara delvis förekommer och i mindre koncentration. Den svenska myndigheten som ansvarar för flyget, Transportstyrelsen, har meddelat att man nu undersöker konsekvenserna för svenskt luftrum, om en sådan zon införs.

Länkar: