Trafik

Motorvägsbygge väcker debatt

Västsvenskarna borde få säga sitt om motorvägssatsningen Förbifart Stockholm. Det anser den moderata riksdagsmannen Lars-Arne Staxäng från Brastad.

Diskussionen om motorvägssatsningen i Stockholm går varm i riksdagen. Och Lars-Arne Staxäng tycker att alla invånare, inte bara Stockholmarna, ska få vara med och folkomrösta om motorvägen som planeras från Huddinge till Sollentuna.

Lars-Arne Staxäng (M) har därför skrivit ett öppet brev till sin socialdemokratiska kollega Jan-Olof Larsson från Sotenäs.

– Ska vi ha det där så ska vi ha det i andra delar av landet också, säger Lars-Arne Staxäng apropå den folkomröstning som oppositionen i riksdagen vill ha i Stockholm.

Häromdagen meddelade Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet att de vill en folkomröstning om Förbifart Stockholm, bland annat på grund av att de sinsemellan haft olika åsikter om motorvägsbygget verkligen är bra.

Enligt regeringens tidigare förslag ska staten stå för fem miljarder kronor och en del av det som återstår ska eventuellt betalas med kommunala medel från landet.

Då är det inte mer än rätt att andra än Stockholmarna får vara med och rösta menar Lars-Arne Staxäng.

– Det som är galet är att man faktiskt tar statliga pengar, också från Västsverige. Och så röstar man om det i Stockholm. Ska man folkomrösta i Stockholm kan man lika gärna rösta i Göteborgsområdet och i Bohuslän.

Öppet brev till Jan-Olof Larsson:

”Hej Jan-Olof!

Jag är övertygad om att du precis som jag är mån om att Sverige ska ha en väl fungerande infrastruktur och effektiva kommunikationer. Det underlättar vardagen för enskilda medborgare och är grundläggande för ett bra företagsklimat med goda villkor för landets företagare och entreprenörer. Tyvärr innebär den uppgörelse som ditt parti gjort med Vänsterpartiet och Miljöpartiet om Förbifart Stockholm att såväl privatpersoner som näringsliv kommer att drabbas hårt. Att ni inte lyckats enas i en så pass viktig fråga ställer många frågor om det regeringsalternativ som ni erbjuder väljarna. Istället för raka besked ska frågan förpassas till en separat folkomröstning två år efter höstens val. Ska detta bli lösningen även på alla andra av de områden där ni inte är överens?

Utöver att åsidosätta den viktigaste infrastruktursatsningen som Stockholm länge varit i behov av, kommer ert beslut även att drabba vår del av landet. Ingen i Sverige eller i Bohuslän län tjänar på att Stockholm inte kan lösa den trafikinfarkt och problem som länge varit ett faktum. Tvärtom är en lösning på huvudstadens trafikproblem också gynnsam för oss. Bättre och smidigare trafiklösningar och infrastruktur påverkar även vår tillväxt, handel och våra affärsmöjligheter mycket konkret.

Satsningen på Förbifart Stockholm ska till stora delar finansieras nationellt. När du och de andra partierna i vänsteroppositionen nu bestämt er för att folkomrösta i frågan borde i så fall även invånarna här i Göteborg och Bohulän få säga sitt. Vi kommer att påverkas direkt av beslutet och ska dessutom vara med och betala satsningen. Därför är det inte mer än rätt att alla i Bohuslän län också ska få göra sin röst hörd i frågan.

Vi moderater och de andra partierna i Alliansen vill att människor och näringsliv i alla delar av landet ska ha en god, miljövänlig och säker infrastruktur som är samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar. I detta är Förbifart Stockholm en viktig del. Med bara några få månader kvar till höstens val förtjänar invånarna i Göteborg och Bohuslän län raka besked. Därför frågar jag dig: Förbifart Stockholm kommer att påverka vår region positivt och förbättra trafiksituationen i hela Sverige. Vi ska dessutom vara med i finansieringen - ska då inte alla invånare i Göteborg och Bohuslän län då också få göra sin röst hörd vid en folkomröstning?

mvh Lars-Arne Staxäng”