Moheda

Bodde i förgiftat hus i 19 år

52 år efter explosionen i försvarets stora bensinlager i Moheda dras nu upp planer för en stor sanering. 19 år bodde familjen Nilsson i ett hus som förgiftats efter explosionen 1958. Nu är huset borta, jämnat med marken.

– Huset revs i oktober 2009. Det var ju hälsovådligt att bo där, säger Mats Nilsson som sålde sitt hus till Försvarsmakten.

14 miljoner liter rann ut från försvarets när delar av bensinlagret på Klintaberget i Moheda exploderade 1958. En stor del av bensinen som rann ut lyckades man ta hand om men mellan tre och sex miljoner liter rann ner i marken eller dunstade bort.

Vid en utredning som gjordes på 1970-talet drog man slutsatsen att det inte var meningsfullt att sanera området, men i januari i år presenterades en ny utredning som nu föreslår att den bensin och olja som fortfarande finns kvar i grundvattnet ska filtreras bort.

Det var i samband med den här nya utredningen som man konstaterade att i det hus där Mats Nilsson med familj bott i 19 år var det allt för höga nivåer med giftiga ämnen i inomhusluften, bland annat bensen.

– Aromatiska kolväten och bensen är starkt cancerframkallande och definitivt inte bra att andas , säger Mats Nilsson som tillsammans med sin familj har genomgått en hälsoundersökning som tack och lov inte visade några fel.

Tomas Lindberg
tomas.lindberg@sr.se