SVERIGE

Ny kurs förebygger relationskris

En ny kurs lär gifta och sambopar att förebygga relationskriser. Det kallas PREP-kurs och handlar om att höja blicken över tvättkorgar och sjuka barn. Anders Gustafsson är kursledare i Östersund.