Kalkputsen faller av

Ny mix ska rädda öns milstenar

160 gotländska milstenar längs de gotländska vägarna ska snyggas till, för närmare 300 000 kronor.

Det är Trafikverket (tidigare Vägverket) som finansierar putsningen. Totalt kommer renoveringen av milstenarna på ön att ha kostat närmare 300 000 kronor.

Problemet har varit att kalkputsen faller av. Nu görs en något annorlunda blandning som fäster bättre, för att milstenarna skall ha längre hållbarhet.

Av de totalt cirka 270 milstenarna på Gotland har 235 bedömts behöva renoveras. Under förra året - 2009 - renoverades 75 stycken. Kvarvarande 160 skall nu snyggas till.

Förra året satsade dåvarande Vägverket, Region Stockholm, 5 miljoner kronor på underhåll av alleér och milstenar. I år är beloppet betydligt mindre - 600 000 kronor.