östergötland

Axelsson och Ouzounidis fick Alfhildpris

Årets Alfhildpris går till Majgull Axelsson och Christina Ouzounidis som får varsin pjäsbeställning. Priset har instiftats av Riksteatern och Östgötateatern. Det är första gången som priset tilldelas två personer.

Juryns motivering lyder:

Vi är övertygade om att det behövs fler Alfhildarvtagare inom den svenska teatern, och har därför valt att utse två pristagare för att ytterligare säkra återväxten inom den svenska dramatiken.

Majgull Axelsson är en väl etablerad och älskad författare och som verkat i Alfhilds anda både som författare och dramatiker. Med stark social och psykologisk medvetenhet skildrar hon brännande frågor och teman genom sina kvinnliga huvudpersoner.

Vi vill att Majgull ska fortsätta skriva för scenen och utveckla sitt scenspråk tillsammans med oss.

Christina Ouzounidis är en ung och radikal dramatiker som verkligen utmanat oss i Alfhilds anda. Som en av grundarna bakom Teater Weimar framstår hon som en intelligent och egensinnig kraft inom svenskt teaterliv, som förnyar själva teaterformen genom sin dramatik och som hela tiden söker nya vägar för att forska i människans medvetna och omedvetna över- och underordning. 

Genom hennes texter ser vi ett samhälle där själva språket framstår som både ett hot och en möjlighet, inte minst när det gäller vår föreställning om könen.

Alfhildpriset har instiftats av Riksteatern och Östgötateatern för att stimulera dramatik som synliggör ett kvinnligt perspektiv på allmänmänskliga frågor och för att uppmärksamma kvinnliga dramatiker som verkar i 1800-talsdramatikern Alfhild Agrells anda.

2010:s års pris är det tredje och sista planerade Alfhildpriset. Tidigare har dramatikerna Sara Stridsberg och Mirja Unge prisats.