Gävle

Livbojar saboteras

Varje vecka saboteras i snitt fem livbojar i Gävle. Och Gästrike Räddningstjänst som ansvarar för all livräddningsutrustning tvingas därför regelbundet åka runt och hänga tillbaka bojar.

– Det är ett missbruk och har varit under en längre tid att man använder vår utrustning. Då försvinner den och då får vi ersätta den. Den dagen olyckan är framme måste ju livräddningstredskapen finnas på plats, så är det ju bara, säger Tommy Törling, räddningschef.

Livbojar på marken och i vattnet
Livbojarna längs Gavleån i Gävle hänger med ungefär 100 meters avstånd. Och på fem strategiska platser i ån ligger de röda livräddningsbåtarna. Men här och var så ser man livbojar som ligger slängda på marken eller i vattnet.

– En gång i veckan är vi ute och kontrollerar livbåtar och livbojar utefter ån, i Strömsbro och i sjukhuset, säger styrkeledare Robert Strid på Gästrike Räddningstjänst.

Sedan många år är det Gästrike Räddningstjänst som ansvarar för att livräddningsutrustningen i Gävle. Och varje vecka får de åtgärda flera saboterade bojar.

– Om man ska uppskatta det så kan det handla om fem stycken i snitt, ibland fler och ibland färre. Bojar framförallt, men ibland är också båtarna ute på vift och inte ligger på sin plats, säger Robert Strid.

Vad brukar ni vara tvungna att göra?

– Ja, det är att se över utrustningen så att rep sitter där de ska, bojen är hel och ren och sitter på sin plats framförallt, att den inte är bortkastad.

Men trots att många livbojar saboteras så tycker ändå styrkeledare Robert Strid att livräddningsutrustningen i Gävle som helhet oftats är i gott skick och fyller sin funktion.

– Vi kan ju säga med gott samvete att det finns livräddningsutrustning utefter ån så om någon skulle ramla i så är det nära till livboj eller livräddningsbåt, säger han.

Staffan Mälstam
staffan.malstam@sr.se