Storsatsning för att hjälpa missbrukare

Missbruksvården i Dalarna ska nu bli bättre. En stor utbildning förbereds för alla , som i sitt arbete kan komma i kontakt med personer, som missbrukar alkohol eller narkotika. Det är den första utbildningen i sitt slag.

– Utbildningsnivån på det här området är för låg inom alla grupper, som har att jobba med de här frågorna, säger Ewa Kjell, som arbetar på beroendeenheten på Borlänge kommun och är med och leder arbetet med den nya utbildningen.

– Det här är den största satsningen någonsin på kompetensutveckling på det här området.

Det är SKL, Sveriges kommuner och landsting, som bidragit med pengar för att utbildningen, som ska genomföras i slutet av sommaren. Personal inom socialtjänsten, landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska bli bättre på att bemöta personer med missbruk, som de kommer i kontakt med.

Katrine Nylund arbetar på Arbetsförmedlingen i Borlänge. Flera av de personer hon där kommer i kontakt med har missbruksproblem.

– Vi har en bra central grundutbildning i de här frågorna inom Arbetsförmedlingen, tycker hon. Däremot saknar vi kontinuerlig förnyelse av våra kunskaper, information om nya behandlingsformer och möjligheter och så vidare.

-- Ju mer vi själva kan och ju mer vi vet om andra myndigheters kunskaper, desto bättre kan vi hjälpa våra kunder.

dalanytt@sr.se